ทันตแพทย์ของเรา

ทันตแพทย์ของเรา

 •  
 
 

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟัน

  จัดฟัน รวมทันตแพทย์ ประชาอุทิศ    

ทพ.ภักดี ภู่พัฒน์
 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน  จุฬา

  ประจำวันเสาร์ ที่ 1 3 และ 5 ของเดือน เวลา 12.30 - 17.00 น
 • ประจำวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เวลา 9.00 - 12.30 น
         
  จัดฟัน รวมทันตแพทย์คลินิก ประชาอุทิศ    

ทพญ. วรรธิดา จิตตานนท์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Residency in Orthodontics , Mahidol U
ประจำวันศุกร์ที่ 1 และ 2 ของเดือน เวลา 16.30-19.00 น
วันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน เวลา 10.00-13.00 น
         
      ทพญ. พรณี ศุภผล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์และคลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬา
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬา
 • Residency in Orthodontics, Chulalongkorn U
 
         ประจำวันพุธที่  1 3 และ 5 ของเดือน เวลา 16.00 - 19.00 น  
      ทพญ. สุหัชชา เมธีวรกุล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬา
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์และคลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬา
       ประจำวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 11.00-17.00 น
 

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านใส่ฟัน ครอบฟัน ฟันปลอม รากฟันเทียม
 
     

ทพญ. สุภาพร ดุรงค์วงศ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬา
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัย Frankfurt เยอรมัน
 • Certificate in Oral Implantology, Frankfurt University, Germany
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรทันตกรรมรากเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
ประจำวันจันทร์  พฤหัส ศุกร์ เสาร์ เวลา 10.00-19.00 น
 
    
         
     

ทพญ. ธนเพ็ญ ตั้งสุขเสริมกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬา
 • Residency in Prosthodontics, Chulalongkorn U
ประจำทุกวันอังคาร เวลา 10.00-19.00 น
      ทพญ. กาญจนา ศรีมีส่วน
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          ประจำวันอาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น
 

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านรักษารากฟัน
 
     

ทพญ. ดาราพรรณ พิพัฒนพิชากร

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
 • วุฒิบัตร สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ จุฬา
 • Residency in Endodontics, Chulalongkorn U
 • ชนะเลิศประกวดรางวัล Dentsply Asia Case Contest 2012
ประจำวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น
 

   

ทพญ. สุธิดา พีร์นิธิเจริญกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเอนโดดอนต์ จุฬา
​ประจำวันอังคาร เวลา 10.00-19.00 น
 
ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษาฟันเด็ก
 
 

ทันตแพทย์รักษาฟันเด็ก รวมทันตแพทย์คลินิก ประชาอุทิศ
   

 

   

 ทพญ. มณีกาญจน์ คงสมจิตต์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา 

 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬา

  ประจำวันเสาร์ที่ 2  และ 4 ของเดือน เวลา 10.00-18.00 น

 
ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก
 
  ทันตแพทย์ผ่าฟันคุด รวมทันตแพทย์คลินิก ประชาอุทิศ    

ทพญ. วราพร สุริยะแก้วเนรมิตร

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬา
ประจำวันจันทร์เวลา 10.00-15.00 น และวันพูธ 10.00-19.00 น
      ทพ. สิทธิเดช สุขแสง
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาศัลยศาสตร์และแมกซิลโลเฟเชียล จุฬา
 
          
 

ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคเหงือก
 
     

ทพญ. สุภาณี ดำรงโฆษิต 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ ประสานมิตร
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ ประสานมิตร
ประจำวันจันทร์ เวลา 16.00-19.00 น
อาทิตย์ ที่ 1 และ  3 ของเดือน เวลา 10.00-18.00 น
 

   

ทพญ. กุลนันท์ เลิศพิมลชัย

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา 
  วุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา จุฬา

         ประจำวันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น

 

 

   

 

 

Powered by MakeWebEasy.com